SBOBET ควบคุมการใช้งานสล็อต

SBOBET ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข” และ/หรือ “ข้อตกลง”) ควบคุมการใช้งานสล็อตคาสิโนทั้งหมดของคุณและสล็อตคาสิโนบนมือถือทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “คาสิโน” หรือเรียกรวมกันว่า “คาสิโน”) โดยการใช้คาสิโนใดๆ คุณยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดในที่นี้ก่อนที่จะใช้คาสิโนใด ๆ คุณ

รับรองและรับประกันโดยชัดแจ้งว่าคุณจะไม่เปิด ใช้หรือนำบัญชีกลับมาใช้ใหม่ ณ คาสิโนใดๆ หรือเข้าร่วมที่คาสิโนไม่ว่าในลักษณะใด และไม่ยอมรับรางวัลหรือเงินรางวัลใดๆ จากคาสิโน หากคุณไม่เข้าใจ ตกลงที่จะเป็นคู่สัญญา และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่าง หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตาม (หรือไม่สามารถปฏิบัติตาม) ข้อกำหนดและ

เงื่อนไขใด ๆ ด้านล่าง อย่าทำ SBOBET เครื่องหมายที่ช่อง “ฉันยอมรับ” ด้านล่าง อย่าทำขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น และอย่าพยายามใช้คาสิโนในลักษณะใดก็ตาม สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ “เรา/สหรัฐฯ/ของเรา/บริษัท”

หมายถึง T0 DIGIMEDIA LTD. (เรียกรวมกันว่า “DIGIMEDIA”) บริษัทเกมทางไกลในมอลตาและ “คุณ” หมายถึงผู้เล่นที่ตั้งใจไว้ในคาสิโนที่ระบุถึงการยอมรับ/การปฏิเสธข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้านล่าง กฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสนธิสัญญาปกป้องคาสิโน

สังเกต

1.1 เราขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการแก้ไข แก้ไข เพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะถูกโพสต์และเผยแพร่ในคาสิโนแต่ละแห่ง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์

1.2 หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตาม (หรือไม่สามารถปฏิบัติตาม) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตามที่แก้ไข การแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือการยุติการใช้งานคาสิโน
คุณจะถือว่าได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม หากคุณยังคงใช้คาสิโนอย่างน้อยหนึ่งแห่งหลังจากที่การแก้ไขดังกล่าวมีผล
การเข้าร่วม

2.1 การใช้คาสิโนเป็นการตัดสินใจของคุณแต่เพียงผู้เดียว ดุลยพินิจ และความเสี่ยง คุณรับทราบว่าการเล่นในคาสิโนทำให้คุณมีความเสี่ยงพื้นฐานบางอย่าง รวมถึงโอกาสที่จะสูญเสียเงิน

2.2 การพนันในคาสิโนอาจไม่ถูกกฎหมายในบางเขตอำนาจศาลภายใต้เงื่อนไขบางประการ และในบางเขตอำนาจศาลอาจไม่ถูกกฎหมายภายใต้เงื่อนไขใดๆ โปรดตรวจสอบกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนลงทะเบียนและ/หรือใช้งานคาสิโนในลักษณะใดๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าการเล่นเกมใด ๆ ในคาสิโนนั้นถูกกฎหมายในเขตอำนาจ

ศาลของคุณหรือไม่ การวางเดิมพันด้วยเงินจริงแสดงว่าคุณรับรองและรับประกันกับเราโดยชัดแจ้งว่าสามารถทำได้ตามกฎหมายภายในเขตอำนาจศาลของคุณ เราไม่รับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของการมีส่วนร่วมในคาสิโนในแง่ของกฎหมายในเขต

อำนาจศาลของคุณ เราไม่ได้ตั้งใจที่จะอนุญาตให้คุณฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ และเราไม่รับผิดชอบต่อการใช้คาสิโนที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตโดยคุณ

2.3 การเข้าร่วมในคาสิโนจำกัดเฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลของคุณ แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่า เราขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ที่จะขอให้คุณส่งหลักฐานยืนยันตัวตนและอายุของคุณให้เราทราบเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อให้คุณเข้าร่วมในคาสิโนต่อไป เราอาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้และกีดกันผู้ใช้จากการใช้คาสิโนหากไม่มีหลักฐานยืนยันอายุ หรือหากเราสงสัยว่าผู้ใช้ที่เล่นและ/หรือใช้งานคาสิโนในลักษณะใดก็ตามที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2.4 การเล่นใดๆ และทั้งหมดโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงนี้โดยเรา ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว จะถือเป็นโมฆะ รวมถึงการชนะใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์

2.5 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ที่ปรึกษา หรือตัวแทนของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์หรือผู้ขายใด ๆ ใช้คาสิโนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อการใช้งานส่วนตัวและความเพลิดเพลิน ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับญาติของบุคคลดังกล่าวและสำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ “ญาติ” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคู่สมรส หุ้นส่วน ผู้ปกครอง เด็กหรือพี่น้อง

2.6 คาสิโนสล็อตทั้งหมด (ALL SLOTS CASINO และ ALL SLOTS MOBILE CASINO) ไม่ยอมรับผู้เล่นที่อาศัยอยู่ในอิสราเอล สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฝรั่งเศส สเปน บัลแกเรีย เบลเยียม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และสหราชอาณาจักร

กฎหมายและกฎการเล่น

3.1 All Slots Casino ได้รับอนุญาตจาก Lotteries and Gaming Authority ในมอลตา

3.2 นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดตั้งกฎการเล่นบางอย่างซึ่งจะบังคับใช้กับคุณและมีผลผูกพันกับคุณเกี่ยวกับการเข้าร่วมที่คาสิโน คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎการเล่นเพิ่มเติมดังกล่าว ราวกับว่าได้รวมไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยเฉพาะ

3.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือปฏิเสธการเดิมพัน เงินเดิมพัน หรือการเดิมพันอื่น ๆ ที่คุณทำหรือผ่านบัญชีของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การรับประกันผู้เล่น

4.1 ในการพิจารณาสิทธิ์ที่มอบให้คุณในการใช้คาสิโน คุณรับรองโดยชัดแจ้ง รับประกัน สัญญาและตกลงว่า:

4.1.1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวก่อนที่จะใช้คาสิโนในการทำความเข้าใจกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณเกี่ยวกับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตของผู้เล่นภายในเขตอำนาจศาลของคุณ;

4.1.2 คุณได้ตรวจสอบแล้วว่าการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมออนไลน์ในเขตอำนาจศาลของคุณนั้นถูกกฎหมายทั้งหมด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาสิโนใด ๆ และไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายหรืออื่นๆ ที่จะป้องกันหรือห้ามการเข้าร่วมในคาสิโนของคุณ ;

4.1.3 คุณเป็น “ผู้ใหญ่” โดยมีอายุขั้นต่ำ 18 ปี และ/หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะภายในเขตอำนาจศาลของคุณ และมีจิตใจที่ดี สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ

4.1.4 คุณได้ให้รายละเอียดส่วนบุคคลที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบันและครบถ้วนทุกประการ และคุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณทางอีเมล;

4.1.5 คุณเป็นเจ้าของที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมายของเงินที่คุณฝากและเดิมพันที่คาสิโน หากใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ชื่อบนบัตรจะต้องตรงกับชื่อที่คุณใช้ลงทะเบียนกับคาสิโน มิฉะนั้น บัญชีของคุณอาจถูกระงับ ในกรณีที่บัญชีของคุณถูกระงับ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Casino สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม การถอนเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือเช็คจะจ่ายให้กับชื่อที่ลงทะเบียนกับคาสิโนเท่านั้น หากมีการใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตในการฝากเงิน ชื่อของผู้รับเงินจะต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในบัตร

4.1.6 คุณจะไม่ฝากหรือเดิมพันเงินใด ๆ ที่คาสิโนที่ได้รับในลักษณะใด ๆ จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายรวมถึงที่อธิบายไว้ในส่วน VIII ด้านล่าง

4.1.7 คุณจะจ่ายเงินทั้งหมดที่เป็นหนี้คาสิโนที่คุณเคยเล่น นอกจากนี้ คุณจะไม่ปฏิเสธการชำระเงิน โต้แย้ง ย้อนกลับ หรือปฏิเสธการชำระเงินใดๆ ดังกล่าว

4.1.8 คุณตระหนักดีว่ามีความเสี่ยงที่จะเสียเงินเมื่อเล่นการพนันผ่านคาสิโน และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสูญเสียดังกล่าวอย่างเต็มที่ คุณตกลงว่าการใช้คาสิโนของคุณเป็นการตัดสินใจ ดุลยพินิจ และความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

4.1.9 คุณรับทราบว่าในการลงทะเบียน เล่นและใช้งานคาสิโน คุณจะต้องให้รายละเอียดส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณ) เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายละเอียดเหล่านี้แก่บุคคลที่สาม รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม หากเราพบหรือสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายในบัญชีของคุณ คุณยินยอมตามข้อกำหนดนี้และข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

4.1.10 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการบันทึก การจ่ายเงิน และการบัญชีกับหน่วยงานของรัฐ การจัดเก็บภาษี หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับภาษีหรือเงินเรียกเก็บอื่น ๆ ที่อาจต้องจ่ายจากการชนะใด ๆ

4.1.11 คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เครือข่าย GPRS บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และความยินยอมและการอนุญาตอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้คาสิโนของคุณ และ

4.1.12 คุณไม่คิดว่าคาสิโนและ/หรือโปรโมชั่นของเราและเนื้อหาอื่น ๆ จะเป็นที่น่ารังเกียจ อนาจาร น่ารังเกียจหรือลามกอนาจารในทางใดทางหนึ่ง

4.1.13 คาสิโนจะไม่ขยายวงเงินเครดิตให้กับคุณ ยกเว้นโบนัสหรือโปรโมชั่น เว้นแต่หน่วยงานกำกับดูแลจะอนุญาตให้คาสิโนเสนอเครดิตดังกล่าว คุณตกลงด้วยว่าคาสิโนจะใช้มาตรการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อสร้างสถานะทางการเงินของคุณ และคุณตกลงที่จะให้เกียรติหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้น

การลงทะเบียน ID ผู้ใช้ & รหัสผ่าน

5.1 คุณต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นโดยให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ได้รับแจ้งจากแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคุณจะเลือก ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน เมื่อลงทะเบียน คุณจะถูกกำหนดหมายเลขบัญชีคาสิโนและขอให้เลือก PIN ที่เป็นความลับ

5.2 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของหมายเลขบัญชีคาสิโนและ PIN ของคุณ เราไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยบุคคลที่สาม และคุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจริงหรือโดยชัดแจ้งจากคุณก็ตาม คุณอาจจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเราหรือบุคคลอื่นเนื่องจากบุคคล

อื่นใช้หมายเลขบัญชีคาสิโนหรือรหัสผ่านของคุณ การแจกแจงหมายเลขบัญชีคาสิโนและ PIN ของคุณอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยกเลิกรวมถึงสิทธิ์ในการเล่นหรือใช้คาสิโนใด ๆ โดยไม่ต้องคืนเงินที่ฝากไว้ในนั้น (นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดย เราขึ้นอยู่กับการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต)

5.3 คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบถึงการใช้หมายเลขบัญชีคาสิโนและ PIN ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ

5.4 ผู้สมัครทุกคนอาจถูกส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้เพื่อเปิดใช้งานบัญชี บัญชีทั้งหมดสามารถเปิดใช้งานได้ผ่านอีเมลนี้ หากยังไม่เสร็จสมบูรณ์ allslotscasino.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับกิจกรรมทั้งหมดในบัญชีจนกว่ารายละเอียดบัญชีจะได้รับการยืนยัน

5.5 ตลอดเวลา คุณอาจมีบัญชีเดียวเท่านั้น ซึ่งคุณจะต้องลงทะเบียนโดยใช้ชื่อที่ถูกต้องของคุณเอง คุณไม่สามารถเข้าถึงคาสิโนโดยใช้บัญชีของบุคคลอื่น หากคุณพยายามเปิดมากกว่าหนึ่งบัญชี ภายใต้ชื่อของคุณเองหรือภายใต้ชื่ออื่น หรือพยายามเข้าถึงคาสิโนโดยใช้บัญชีของบุคคลอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีทั้งหมดของคุณและห้ามไม่ให้คุณใช้งานใดๆ ในอนาคต ของคาสิโน

5.6 หากใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ชื่อผู้ถือบัตรจะต้องเหมือนกับชื่อที่ใช้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ หากไม่ใช่กรณีนี้ บัญชีจะถูกระงับ ในกรณีที่บัญชีถูกระงับ ลูกค้าควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรายละเอียดกระบวนการตรวจสอบของเรา

5.7 การถอนใด ๆ ที่ทำการโอนเงินผ่านธนาคารหรือเช็คจะจ่ายในชื่อที่ใช้เมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์เท่านั้นและหากใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตในการฝากเงิน ชื่อจะต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนบนบัตร

5.8 จำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่คาสิโนคือ 10 เครดิต และสำหรับผู้ที่เล่นในนอร์เวย์ NOK หรือ SEK สวีเดน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำคือ 100 เครดิต วิธีการซื้อหรือข้อเสนอส่งเสริมการขายบางอย่างอาจต้องใช้จำนวนเงินฝากที่สูงขึ้น

การยกเว้น การระงับ และการยกเลิก

6.1 เราอาจปฏิเสธที่จะลงทะเบียนคุณเป็นผู้เล่นที่คาสิโนใด ๆ หรือทั้งหมด หรือเลือกที่จะยกเลิกการลงทะเบียน ยกเว้นหรือระงับคุณในฐานะผู้เล่นจากคาสิโนเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลใดๆ ก็ตาม

6.2 คุณรับทราบว่าเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจของเราที่จะปฏิเสธ ยกเลิกการลงทะเบียน ยกเว้นหรือระงับคุณในฐานะผู้เล่น และเราไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใดๆ แก่คุณสำหรับการตัดสินใจดังกล่าว

6.3 หากเรายกเลิกการลงทะเบียน ยกเว้นหรือระงับคุณจากคาสิโน เราจะมีสิทธิ์ไม่จำกัดที่จะ:

6.3.1 ระงับการจ่ายเงินให้กับคุณจากเงินทุนที่มีการโต้แย้ง ไม่ว่าเงินดังกล่าวจะเป็นเงินฝาก การคืนเงิน โบนัส เงินฟรี เครดิตคาสิโน การจ่ายเงิน หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน

6.3.2 แยกคุณออกจากคาสิโนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคาสิโน Jackpot Factory

6.3.3 กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถเข้าถึงคาสิโนได้ (และบัญชีของคุณ หากมี) และ

6.3.4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (หากเหตุผลสำหรับการยกเลิก การยกเลิกการลงทะเบียน การยกเว้นหรือการระงับดังกล่าวเป็นการฉ้อโกงหรือการประพฤติมิชอบในรูปแบบอื่นใด) หน่วยงานรวบรวมและ/หรือฐานข้อมูลคาสิโนภายในกลุ่ม คุณอนุญาตให้เราดำเนินการตามดุลยพินิจของเราโดยไม่สามารถเพิกถอนได้

6.4 ในกรณีของการชำระเงินที่น่าสงสัยหรือเป็นการฉ้อโกง รวมถึงการใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมย หรือกิจกรรมฉ้อโกงอื่น ๆ (รวมถึงการปฏิเสธการชำระเงินหรือการเพิกถอนการชำระเงินอื่น ๆ ) เราขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชีผู้ใช้ คืนเงินใด ๆ ที่ทำ และกู้คืนเงินรางวัลใด ๆ เรามีสิทธิที่จะแจ้งหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงหน่วยงานอ้างอิงเครดิต) เกี่ยวกับการฉ้อโกงการชำระเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และอาจใช้บริการเรียกเก็บเงินเพื่อกู้คืนการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าบัตรเครดิตจะถูกรายงานว่าถูกขโมยหรือไม่ก็ตาม

บัญชีอยู่เฉยๆ

7.1 บัญชีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันจะถือเป็นบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษารายเดือนจำนวน 5 ยูโรหรือเทียบเท่าในสกุลเงิน

7.2 หากความพยายามที่สมเหตุสมผลของคาสิโนในการติดต่อผู้เล่นพิสูจน์ได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จและบัญชียังคงใช้งานไม่ได้เป็นเวลา 30 เดือน บัญชีจะถือว่าถูกละทิ้งและยอดเงินคงเหลือจะถูกส่งไปยังลอตเตอรี่และหน่วยงานการเล่นเกมของมอลตา

7.3 คุณรับทราบว่าเงินที่ถืออยู่ในบัญชีของคุณจะไม่มีดอกเบี้ย

7.4 เครดิตโบนัสที่ไม่ได้เล่นภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับจะถือว่าหมดอายุและจะถูกลบออก

7.5 คะแนนสะสมที่ยังไม่ได้แลกจะหมดอายุหลังจาก 90 วัน

การฟอกเงินและการใช้งานที่ต้องห้ามอื่นๆ

8.1 เป็นกฎหมายในเขตอำนาจศาลเกือบทั้งหมดที่มีกฎและข้อบังคับการฟอกเงินที่เข้มงวด ซึ่งเราต้องรายงานคุณต่อรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานท้องถิ่นภายในเขตอำนาจศาลดังกล่าว หากเราทราบ สงสัย หรือมีเหตุผลที่จะสงสัยว่าธุรกรรมใด ๆ ของคุณ การกระทำอื่น ๆ (i) เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (ii) มีวัตถุประสงค์เพื่อปกปิดเงินทุนจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ (iii) เกี่ยวข้องกับการใช้คาสิโนเพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางอาญา

8.2 เพื่อช่วยในการป้องกันการฟอกเงิน ห้ามมิให้รับเงินสดเข้าบัญชีใด ๆ ที่คาสิโนและไม่มีการถอนเงินที่สำคัญหรือพิเศษ ไม่ว่าจะทำทีละรายการหรือสะสม เว้นแต่สำเนาที่รับรองอย่างน้อยสอง (2) ของ ได้รับดังต่อไปนี้:

8.2.1 ใบแจ้งยอดจากธนาคารล่าสุดจากธนาคารที่คุณวางเดิมพัน/ฝากเงิน

8.2.2 ใบขับขี่; หรือ

8.2.3 หนังสือเดินทางปัจจุบันและที่ถูกต้อง

8.3 หากการถอนครั้งเดียวของผู้เล่นหรือการถอนสะสมตลอดอายุรวมห้าครั้งหรือมากกว่ามูลค่าเงินฝากตลอดชีพของพวกเขาผ่านแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งดังต่อไปนี้: All Slots Casino, All Jackpots Casino, Wild Jack Casino และ The VIP Lounge Casino การถอนจะมีผล ออกทีละ 5,000 หน่วยกิตต่อสัปดาห์ จำนวนเงินที่เหลือจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีของผู้เล่น

จนกว่าผู้เล่นจะมีสิทธิ์ถอนต่อไป การคำนวณเงินฝากตลอดชีพจะไม่รวมเงินฝากที่ทำขึ้นหลังจากคำขอถอนเงิน ข้อนี้จะนำไปใช้ตามดุลยพินิจของฝ่ายจัดการคาสิโน ข้อนี้ใช้ไม่ได้กับการถอนเงินจากการชนะแบบก้าวหน้า

8.4 ผู้เล่นจะต้องทำการฝากเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในคาสิโนเพื่อทำการถอนเงิน

8.5 ก่อนทำการถอนเงิน ผู้เล่นต้องเล่นผ่านการฝากเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

8.6 การถอนเงินที่คาสิโนจะดำเนินการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หลังจากอยู่ในสถานะรอดำเนินการ 48 ชั่วโมง และอาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามดุลยพินิจของคาสิโน

8.7 เงินทุน คะแนนสะสม และ/หรือเครดิตคาสิโนสามารถโอนได้ระหว่างบัญชีคาสิโนที่ลงทะเบียนกับผู้เล่นคนเดียวกันในสกุลเงินเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนไปยังบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ

8.8 คำขอขนาดใหญ่หรือผิดปกติใดๆ ในการโอนเงิน คะแนนสะสม และ/หรือเครดิตคาสิโนระหว่างบัญชีของผู้เล่นคนเดียวจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากฝ่ายบริหารของคาสิโน

8.9 เราได้พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและระบุผู้ใช้ที่ใช้คาสิโนอย่างฉ้อฉลหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณจะต้องไม่บุกรุก เข้าถึง หรือพยายามเจาะเข้า หรือเข้าถึง หรือหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา หากใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากคุณละเมิดส่วนนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงคาสิโนทั้งหมดของคุณและ/หรือบัญชีของคุณถูกบล็อก และเราอาจแจ้งบุคคลที่สามที่สนใจเกี่ยวกับการละเมิดของคุณ

8.10 คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ซึ่งในความเห็นของเรา มีปัญญาประดิษฐ์ (“ซอฟต์แวร์ AI”) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คาสิโนของคุณ เราตรวจสอบการใช้คาสิโนแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจหาการใช้ซอฟต์แวร์ AI และในกรณีที่เราเห็นว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เราเห็นสมควร รวมถึงการบล็อกการเข้าถึงของคุณ คาสิโน ยกเลิกบัญชีของคุณและยึดเงินทั้งหมดที่ถืออยู่ในบัญชีดังกล่าว

8.11 คาสิโนขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินการเล่นเกมของผู้เล่นเพื่อพิจารณาว่ามีการใช้รูปแบบการเล่นเกมที่ผิดปกติหรือไม่ การเล่นที่ผิดปกติรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ต่อไปนี้:

8.11.1 ในกรณีที่ผู้เล่นวางเดิมพันครั้งเดียวเท่ากับหรือมากกว่า 30% ของมูลค่าโบนัสที่ได้รับก่อนที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการเล่นผ่านสำหรับโบนัสนั้น

8.11.2 การใช้คุณลักษณะการเดิมพันหรือสองเท่าของเกมเพื่อเพิ่มมูลค่าการเดิมพันเกินชุดสูงสุดสำหรับเกมนั้น

8.11.3 การวางเดิมพันที่มีมูลค่าสูงโดยมีเจตนาเดียวในการเพิ่มยอดเงิน ตามด้วยการลดมูลค่าเดิมพันลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าเดิมพันก่อนหน้า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดิมพันโบนัสโดยไม่ทำให้ยอดเงินคงเหลือลดลงอย่างมีความหมาย

8.11.4 การวางเดิมพันที่ขัดแย้งกันสองรายการพร้อมกันบนไฮโล แครบส์ บาคาร่า หรือรูเล็ต ซึ่งส่งผลให้มีการเดิมพันสุทธิเป็นศูนย์ หรือที่เรียกว่าการพนัน

8.11.5 วางเดิมพันที่มีมูลค่าสูงอย่างเป็นระบบในเกมซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่า 30% ของเงินเดิมพันต่อการเล่นที่ต้องการ (เช่น วิดีโอโป๊กเกอร์ รูเล็ต และแบล็คแจ็ค) ตามด้วยการเปลี่ยนไปใช้เกมที่ให้เงินเดิมพันเพิ่มขึ้น การเล่นผ่าน (เช่น สล็อต บัตรขูด และเกมโต๊ะโป๊กเกอร์) และการวางเดิมพันที่มีมูลค่าต่ำกว่าขนาดเดิมพันเฉลี่ยในปัจจุบัน

8.11.6 ในกรณีที่คาสิโนตัดสินว่าผู้เล่นใช้เทคนิคการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอ คาสิโนอาจระงับการถอนเงินใด ๆ และ/หรือริบเงินรางวัลใด ๆ ที่มีการใช้การเล่นที่ผิดปกติตามดุลยพินิจของตนเอง หากการเล่นที่ผิดปกติดำเนินต่อไป คาสิโนขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เล่นจากโบนัสใด ๆ และอาจระงับหรือบล็อกบัญชีของผู้เล่น..

8.11.7 เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดผู้เล่นในทางที่เราเห็นสมควร จากการเปิดบัญชีที่คาสิโนในสถานการณ์ที่มีการแชร์คอมพิวเตอร์หรือสภาพแวดล้อมตามดุลยพินิจของเรา

ทรัพย์สินทางปัญญา

9.1 ตามบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราขอมอบสิทธิ์และใบอนุญาตแบบจำกัดที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนย้ายได้แก่คุณในการใช้คาสิโน ตลอดจนซอฟต์แวร์พื้นฐานดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดถือเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียว และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวหรือของผู้อนุญาตของเรา

9.2 คุณรับทราบและตกลงว่าสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในและของวัสดุและคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้มาโดยเป็นส่วนหนึ่งของคาสิโนจะยังคงตกเป็นของเราหรือผู้อนุญาตของเราตลอดเวลา คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหานี้ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเราหรือผู้อนุญาตของเราเท่านั้น

9.3 ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามคัดลอกเนื้อหาที่อยู่ในคาสิโนใด ๆ ไปยังคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย หรือสถานที่ใด ๆ เพื่อทำซ้ำหรือแจกจ่าย คุณไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส ถอดประกอบ หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ที่เป็น

พื้นฐานของคาสิโนภายใต้เงื่อนไขใดๆ นอกจากนี้ คุณไม่สามารถส่ง เผยแพร่ แสดง แจกจ่าย แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดัดแปลง แก้ไข หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากคาสิโน ข้อจำกัดที่มีอยู่ในที่นี้มีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับการอัปเดต แพตช์ หรือเวอร์ชันต่อๆ ไปของคาสิโนที่อาจมอบให้คุณ

9.4 คำว่า “All Slots Casino” และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและ/หรือชื่อทางการค้าอื่นๆ (รวมเรียกว่า “เครื่องหมาย”) ที่ใช้กับคาสิโนเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือชื่อทางการค้าของบริษัทหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ของกลุ่มบริษัทหรือผู้อนุญาต และหน่วยงานเหล่านี้สงวนลิขสิทธิ์เครื่องหมายดังกล่าว นอกจากนี้ เนื้อหาอื่น ๆ ใน

Casinos รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ รูปภาพ รูปภาพ กราฟิก ข้อความ รูปถ่าย แอนิเมชั่น วิดีโอ เพลง และเสียง (รวมเรียกว่า “เนื้อหาเว็บไซต์”) เป็นของเราหรือของเรา กลุ่มบริษัทหรือหนึ่งในผู้อนุญาตของเรา และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ คุณรับทราบว่าโดยใช้คาสิโน คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในเครื่องหมายหรือเนื้อหาเว็บไซต์

9.5 คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้คาสิโนใด ๆ ในลักษณะใด ๆ ที่: (i) ละเมิดหรือยักยอกหรืออาจส่งผลให้เกิดการละเมิดหรือยักยอกสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา (ii) เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามเราหรือผู้ใช้รายอื่น /ผู้เล่น (iii)

ประนีประนอมหรืออาจประกอบด้วยความมั่นคง ความสมบูรณ์ หรือความพร้อมของคาสิโนหรือเครือข่ายที่พวกเขาอาศัยอยู่ (iv) หลีกเลี่ยงหรือสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือวิธีการชำระเงินใด ๆ ที่ใช้ในคาสิโนใด ๆ หรือ (v) รบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของคาสิโนของบุคคลอื่น

โปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์

10.1 หากในขณะที่เล่นที่คาสิโน คุณชนะเงินจำนวนหนึ่งหรือรางวัลอื่นใดที่เราพิจารณา ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวว่าควรค่าแก่การเผยแพร่ คุณให้สิทธิ์แก่เราในการใช้ชื่อของคุณในข่าวประชาสัมพันธ์ใดๆ และ/ หรือสื่อส่งเสริมการขาย และตกลงที่จะทำให้ตัวเองพร้อมสำหรับเหตุการณ์ใด ๆ ที่จัดโดยคาสิโนโดยเสียค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายของคาสิโน

10.2 เป็นที่เข้าใจว่าเราจะดำเนินการโปรโมชั่นและการแข่งขันบางอย่างผ่านคาสิโนเป็นครั้งคราว โปรโมชั่นและการแข่งขันเหล่านี้มักจะมีข้อกำหนด เงื่อนไข และกฎเกณฑ์เฉพาะเจาะจง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะนำไปใช้กับโปรโมชั่นหรือการแข่งขันดังกล่าว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดเฉพาะของโปรโมชันหรือการแข่งขัน ให้บังคับใช้ข้อกำหนดเฉพาะของโปรโมชัน/การแข่งขันเท่านั้น แต่จะมีผลบังคับเฉพาะในขอบเขตของความขัดแย้งเท่านั้น และไม่มีในลักษณะอื่น

10.3 ในกรณีที่เราเชื่อว่าผู้ใช้กำลังใช้หรือพยายามใช้โบนัสหรือโปรโมชันอื่นในทางที่ผิด หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้ในทางที่ผิดหรือขาดความสุจริตใจจากนโยบายการเล่นเกมที่เรานำมาใช้ เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ปฏิเสธ ระงับ หรือถอนโบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆ จากผู้ใช้รายใด หรือยกเลิกนโยบายเกี่ยวกับผู้ใช้รายนั้นไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร หรือยุติการเข้าถึงคาสิโนของผู้ใช้รายนั้น และ/หรือบล็อกบัญชีของผู้ใช้รายนั้น

การรับประกัน

11.1 บริการ คุณสมบัติ และแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีให้คุณ ซึ่งรวมถึงคาสิโนด้วย จะได้รับ “ตามที่เป็น” DIGIMEDIA และผู้ปกครอง บริษัทในเครือ ตัวแทน ตัวแทน ผู้ให้บริการเครือข่าย พันธมิตร หรือพนักงานไม่รับประกันคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

อื่นใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ความสามารถในการขาย ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือวัตถุประสงค์เฉพาะของคาสิโน หรือในเรื่องอื่นใด การรับประกันดังกล่าวทั้งหมดจะถูกยกเว้นและปฏิเสธโดยชัดแจ้ง คุณยอมรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการใช้งานคาสิโนใดๆ ของคุณ

11.2 ทั้ง DIGIMEDIA หรือผู้ปกครองหรือบริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ให้บริการเครือข่าย พันธมิตร ตัวแทนหรือพนักงานรับประกันว่าคาสิโนจะปราศจากไวรัสหรือรหัสอื่นใดที่ปนเปื้อนหรือทำลายล้างโดยธรรมชาติ และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ และรักษาขั้นตอนที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณสำหรับความถูกต้องของข้อมูลเข้าและส่งออก รวมถึงการป้องกันไวรัสหรือรหัสอื่น ๆ ที่อาจปนเปื้อนหรือทำลายโทรศัพท์มือถือ ระบบ หรือข้อมูลของคุณ

11.3 DIGIMEDIA หรือผู้ปกครอง บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ให้บริการเครือข่าย พันธมิตร ตัวแทนหรือพนักงานของ DIGIMEDIA ไม่ได้รับประกันว่าคาสิโนจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือจะดำเนินการโดยไม่มีการสูญหายหรือการหยุดชะงัก และ DIGIMEDIA ไม่รับประกันการเชื่อมต่อหรือการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตใด ๆ .

11.4 ในกรณีที่ระบบคาสิโนและ/หรือการสื่อสารทำงานผิดพลาด คาสิโนจะไม่รับผิดต่อคุณตามข้อ 12.1 ในที่ด้านล่างนี้ อันเป็นผลมาจากความผิดปกติใดๆ ดังกล่าว และคาสิโนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันที่ไม่ได้รับการยืนยันทั้งหมด
กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

12.1 ไม่ว่าในกรณีใด DIGIMEDIA ผู้ปกครอง บริษัทในเครือ ตัวแทน ตัวแทน ผู้ให้บริการเครือข่าย พันธมิตร หรือพนักงานจะต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามในส่วนที่เกี่ยวกับต้นทุนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคุณ คาสิโน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่เกิดขึ้นจริง บังเอิญ ผลสืบเนื่อง เป็นตัวอย่าง การลงโทษ การพึ่งพาหรือความเสียหายพิเศษ หรือการ

สูญเสียรายได้ กำไร การใช้ ข้อมูล ความปรารถนาดี หรือโอกาสทางธุรกิจใดๆ ก็ตาม การกระทำหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือต่อการใช้คาสิโนใด ๆ (แม้ว่า DIGIMEDIA จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) การจำกัดความรับผิดนี้มีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับบุคคลภายนอกใดๆ ที่ DIGIMEDIA เข้าสู่ข้อตกลงที่มีผลผูกพันกับการตลาด

12.2 ข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์สำคัญของการแก้ไขแบบจำกัดใดๆ ข้อจำกัดดังกล่าวจะใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดทั้งหมดของ DIGIMEDIA สำหรับสาเหตุของการกระทำใด ๆ ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด ความรับผิดที่เข้มงวด หรืออย่างอื่น (ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายห้ามไว้) จะต้องไม่เกินหนึ่งร้อย (US$100.00) ดอลลาร์สหรัฐ

12.3 ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่ DIGIMEDIA ผู้ปกครอง บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ให้บริการเครือข่าย พันธมิตร ตัวแทนหรือพนักงานจะต้องรับผิดสำหรับความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการดำเนินการของบัญชีคาสิโน การควบคุมที่สมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความล้มเหลวของอินเทอร์เน็ต ความล้มเหลวของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของอุปกรณ์โทรคมนาคม ไฟฟ้าขัดข้อง ข้อพิพาทด้านแรงงาน การขาดแคลนแรงงานหรือวัตถุดิบ

การชดใช้ค่าเสียหาย

13.1 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องและปกป้องเราจากและต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความรับผิดและความเสียหายใดๆ และทั้งหมด (ไม่ว่าจะโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นแบบอย่างหรือเป็นการลงโทษ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานและการมีส่วนร่วมของคาสิโนใดๆ ลักษณะการเข้าร่วมของคุณอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

13.1.1 เยี่ยมชม ใช้ หรือนำคาสิโนกลับมาใช้ใหม่;

13.1.2 การใช้หรือนำวัสดุใด ๆ ที่ได้รับจากคาสิโนมาใช้ซ้ำ

13.1.3 การเข้าใช้หรือนำคาสิโนหรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์กลับมาใช้ใหม่

13.1.4 อำนวยความสะดวกหรือฝากเงินเข้าบัญชีของคุณที่คาสิโน

13.1.5 การเดิมพันหรือการเล่นเกมที่คาสิโน (รวมถึงการเข้าร่วมในเกมที่ไม่ใช่การพนันที่คาสิโนหรือเว็บไซต์) หรือ

13.1.6 การยอมรับและใช้เงินรางวัลหรือรางวัลจากคาสิโน

เงื่อนไขและการยกเลิก

14.1 ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณทำเครื่องหมายที่ช่อง “ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียนและจะมีผลบังคับใช้ต่อไป เว้นแต่และจนกว่าจะสิ้นสุดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้

14.2 เราอาจยุติข้อตกลงนี้และบัญชีของคุณ (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ:

14.2.1 หากด้วยเหตุผลใดก็ตามเราตัดสินใจที่จะยุติคาสิโนใด ๆ หรือทั้งหมด

14.2.2 หากเราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้

14.2.3 หากคุณใช้คาสิโนใด ๆ ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดเจตนารมณ์ของข้อตกลงนี้ หรือ

14.2.4 ด้วยเหตุผลอื่นใดที่เราเห็นสมควร ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อ 14.2 หรืออย่างอื่นในข้อตกลงนี้ เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง ยอดเงินในบัญชีของคุณจะถูกส่งคืนให้คุณภายในเวลาที่เหมาะสมของคำขอของคุณ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของเราที่จะหักจำนวนเงินที่เป็นหนี้ของคุณ เรา.

14.3 คุณสามารถยุติข้อตกลงนี้และบัญชีของคุณ (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปยังจุดติดต่อที่เหมาะสมในแต่ละคาสิโนที่เกี่ยวข้อง (เช่น [ป้องกันอีเมล] ) การสิ้นสุดดังกล่าวจะมีผลเมื่อ เราจะยุติบัญชีของคุณ (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในเจ็ด (7) วันตามปฏิทินหลังจากได้รับอีเมลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ในบัญชีของคุณระหว่างการส่งอีเมลถึงเราและการยกเลิกบัญชีของคุณโดยเรา

14.4 ในการยุติข้อตกลงนี้ คุณจะต้องหยุดใช้คาสิโน ชำระเงินทั้งหมดที่เป็นหนี้เรา และนำซอฟต์แวร์คาสิโนออกจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ และทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครอง การดูแล อำนาจ หรือการควบคุมของคุณ .

14.5 สิทธิ์ในการยุติข้อตกลงนี้ภายใต้ข้อ 14 โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่กระทบต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่น ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หรือการละเมิดอื่น ๆ

14.6 เมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ และอยู่ภายใต้สิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการยุติ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมต่ออีกฝ่ายภายใต้ข้อตกลงนี้

บทบัญญัติทั่วไป

15.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของมอลตาและคุณยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในมอลตาเพื่อระงับข้อพิพาทใด ๆ (รวมถึงการเรียกร้องสำหรับการหักล้างและการโต้แย้ง) ที่อาจเกิดขึ้นในการเชื่อมต่อ การสร้าง ความถูกต้อง ผลกระทบ การตีความหรือการปฏิบัติงานหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่สร้างขึ้นโดยหรืออื่นใดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

15.2 หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นโมฆะและไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะไม่กระทบต่อความถูกต้องหรือยอดคงเหลือของข้อกำหนดที่เหลือ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับและบังคับใช้ได้ตามข้อกำหนด ความล้มเหลวของเราในการ

ยืนยันหรือบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้อย่างเข้มงวดจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละข้อกำหนดหรือสิทธิ์ใด ๆ การดำเนินการระหว่างคู่สัญญาและแนวทางปฏิบัติทางการค้าจะไม่ดำเนินการแก้ไขบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไข

เหล่านี้ คุณรับทราบว่า DIGIMEDIA และคุณเป็นผู้รับเหมาอิสระ และไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะตีความเพื่อสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วน การร่วมทุน หน่วยงานหรือการจ้างงานระหว่างเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดและ

เงื่อนไขเหล่านี้ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ แต่คุณไม่สามารถมอบหมายสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะตีความได้ว่าให้ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยใด ๆ แก่คุณเหนือ

ทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในจำนวนเงินใด ๆ ที่เป็นเครดิตในบัญชีของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือคาสิโนของคุณ และแทนที่การรับรอง การ

อภิปราย การดำเนินการ การสื่อสารหรือการโฆษณาใดๆ ก่อนหน้านี้ คุณไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ในกรณีที่มีความแตกต่างทางภาษาระหว่างความหมาย

ของข้อตกลงฉบับแปลใดๆ ให้ยึดตามความหมายภาษาอังกฤษเป็นหลัก ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะตีความได้ว่าให้ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยใด ๆ แก่คุณเหนือทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในจำนวนเงินใด ๆ ที่เป็นเครดิตในบัญชีของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือคาสิโน

ของคุณ และแทนที่การรับรอง การอภิปราย การดำเนินการ การสื่อสารหรือการโฆษณาใดๆ ก่อนหน้านี้ คุณไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ในกรณีที่มีความแตกต่างทางภาษาระหว่างความหมายของข้อตกลงฉบับแปลใดๆ ให้ยึดตามความหมายภาษาอังกฤษเป็นหลัก ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่

จะตีความได้ว่าให้ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยใด ๆ แก่คุณเหนือทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในจำนวนเงินใด ๆ ที่เป็นเครดิตในบัญชีของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือคาสิโนของคุณ และแทนที่การรับรอง การอภิปราย การดำเนินการ การสื่อสารหรือการโฆษณาใดๆ ก่อน

หน้านี้ คุณไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ในกรณีที่มีความแตกต่างทางภาษาระหว่างความหมายของข้อตกลงฉบับแปลใดๆ ให้ยึดตามความหมายภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในจำนวนเงินใด ๆ ที่ถือเป็นเครดิตในบัญชีของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมด

ระหว่างเราที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือคาสิโนของคุณ และมีผลแทนการรับรอง การอภิปราย การดำเนินการ การสื่อสารหรือการโฆษณาที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ คุณไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ในกรณีที่มีความแตกต่างทางภาษาระหว่างความหมายของข้อตกลงฉบับแปลใดๆ

ให้ยึดตามความหมายภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในจำนวนเงินใด ๆ ที่ถือเป็นเครดิตในบัญชีของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือคาสิโนของคุณ และมีผลแทนการรับรอง

การอภิปราย การดำเนินการ การสื่อสารหรือการโฆษณาที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ คุณไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่าไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ในกรณีที่มีความแตกต่างทางภาษาระหว่างความหมายของข้อตกลงฉบับแปลใดๆ ให้ยึดตามความหมายภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ClearPlayอัปเดตเมื่อ 13.00 น. GMT วันที่ 7 สิงหาคม 2559กฎทั่วไปภายใต้ระบบโบนัส ClearPlay บัญชีคาสิโนของผู้เล่นจะแบ่งออกเป็นเงินสดและยอดโบนัส ผู้เล่นฝากเงินเข้ายอดเงินสดและโบนัสจะเครดิตเข้ายอดโบนัสของพวกเขา

เมื่อเล่น ยอดคงเหลือทั้งสองจะรวมกันเพื่อสร้างยอดรวมของผู้เล่น ซึ่งเป็นยอดคงเหลือที่ผู้เล่นเห็นระหว่างการเล่นเกม
เนื่องจากผู้เล่นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเล่นผ่าน (การเดิมพัน) เครดิตจากยอดโบนัสจะถูกโอนโดยเพิ่มขึ้นทีละ $/€/£10

ก่อนทำการถอนเงิน ผู้เล่นจะต้องเล่นผ่านการฝากเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ผู้เล่นจะต้องทำการฝากเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในคาสิโนเพื่อทำการถอนเงิน
ผู้เล่นสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการเล่นผ่านด้วยการเล่นเกมใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม เกมต่างๆ มีส่วนในเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกันของ

การเดิมพันสำหรับการเล่นผ่านที่กำหนด:
สล็อต, อเมริกันรูเล็ต, เกม Parlour – 100%
เกมโต๊ะโป๊กเกอร์, สงครามคาสิโน, ซิกโบ – 50%

แบล็คแจ็ค รูเล็ต (ไม่รวมอเมริกันรูเล็ต) – 20%
เกมวิดีโอโป๊กเกอร์, บาคาร่า, แครปส์ – 10%

การเดิมพันทั้งหมดที่ทำโดยใช้คุณสมบัติ Gamble บนสล็อตหรือฟีเจอร์ Double ในเกมวิดีโอโป๊กเกอร์จะไม่ถูกนับรวมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเล่นผ่าน

การเล่นผ่านจะทำได้ก็ต่อเมื่อเล่นด้วยเงินจริงเท่านั้น และไม่ใช่ในโหมดฝึกหัดเล่น
การเล่นผ่านจะทำได้เมื่อมีการเดิมพัน เครดิตเดิมพันจะถูกหักออกจากยอดเงินสดของผู้เล่นก่อน หากไม่มีเครดิตเหลืออยู่ในยอดเงินสด การเดิมพันจะถูกหักออกจากยอดโบนัส ซึ่งหมายความว่าเครดิตในยอดโบนัสจะเดิมพันได้เฉพาะในกรณีที่ยอดเงินสดไม่เพียงพอสำหรับการเดิมพัน

เงินรางวัลจากการเดิมพันจากยอดเงินสดของผู้เล่นจะถูกโอนเข้าไปยังยอดเงินสดของเขาโดยตรง
เงินรางวัลจากการเดิมพันจากยอดโบนัสของผู้เล่นจะถูกโอนไปยังยอดโบนัสของเขา
หากการเติมเงินที่ชนะไปยังยอดโบนัสจะส่งผลให้ยอดโบนัสเกินจำนวนเงินสดโบนัสที่ยังไม่ได้เล่น เงินรางวัลส่วนเกินจะถูกโอนไปยังยอดเงินสดของผู้เล่น

การตัดสินใจของคาสิโนเกี่ยวกับโบนัสถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการโต้ตอบใดๆ
โบนัสทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของคาสิ โน
โปรโมชั่นและโบนัส

วันที่และเวลาของโปรโมชั่นทั้งหมดที่คาสิโนจะขึ้นอยู่กับ Greenwich Mean Time (GMT)
โบนัสอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการเล่นผ่าน 40x ของมูลค่าโบนัส เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของคาสิโน

ผู้เล่นสามารถถอนเงินออกจากคาสิโนได้เมื่อยอดโบนัสถูกโอนไปยังยอดเงินสดโดยสมบูรณ์โดยผ่านการเล่นตามที่กำหนด หรือเมื่อโบนัสถูกใช้จนหมด

โปรโมชั่นบางอย่างกำหนดให้ผู้เล่นต้องเลือกรับโบนัสของโปรโมชั่นนั้น
การถอนเงินรางวัลที่เกิดจากโบนัสฟรี ไม่ต้องฝาก หรือฟรีสปินที่มอบให้โดยไม่มีการฝากที่เข้าเงื่อนไขนั้นจำกัดอยู่ที่ 100 เครดิต ยอดเงินคงเหลือจะถูกริบ

โบนัสที่มอบให้โดยไม่มีการฝากเงินที่เข้าเงื่อนไขนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการเล่นผ่าน 100x ของมูลค่าโบนัส เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อนี้ใช้ตามดุลยพินิจของคาสิโน
จะไม่มีการมอบโบนัสให้กับผู้เล่นที่รอการถอนเงิน

ข้อตกลงและเงื่อนไขของแพ็คเกจต้อนรับ

อัปเดตเมื่อ 13.00 น. GMT วันที่ 7 สิงหาคม 2559

แพ็คเกจต้อนรับ $/€ 1600 (“แพ็คเกจต้อนรับ”) มีให้ที่ All Slots Casino, All Jackpots Casino และ Wild Jack Casino

แพ็คเกจต้อนรับเปิดสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มีสิทธิ์ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และรวมถึงโบนัสต่อไปนี้:
โบนัสเงินฝากครั้งแรก ที่ ตรงกัน 100 % (“โบนัสเงินฝากครั้งแรก”) จากการฝากเงินจริงครั้งแรกของผู้เล่นในคาสิโนเพื่อรับโบนัสสูงสุด $/€ 250

โบนัสเงินฝากครั้ง ที่ สอง 50 % (“โบนัสเงินฝากครั้งที่สอง”) จากการฝากเงินจริงครั้งที่สองของผู้เล่นในคาสิ โนรับโบนัสสูงสุด $/€ 250

โบนัสเงินฝากครั้ง ที่ สาม 50 % (“โบนัสเงินฝากครั้งที่สาม”) จากการฝากเงินจริงครั้งที่สามของผู้เล่นในคาสิ โนรับโบนัสสูงสุดถึง $/€ 500

โบนัสฝากเงินครั้ง ที่ สี่ 50 % (“โบนัสเงินฝากที่สี่”) จากการฝากเงินจริงครั้งที่สี่ของผู้เล่นในคาสิ โนรับโบนัสสูงสุดถึง $/€ 600

การฝากครั้งที่สอง สาม และสี่จะต้องดำเนินการภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ฝากครั้งแรก เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับโบนัสตามลำดับ
ในการรับแพ็คเกจต้อนรับ ผู้เล่นที่มีสิทธิ์คือผู้ที่:
มีบัญชีที่คาสิโนไม่เกินหนึ่งบัญชี
ไม่เคยได้รับแพ็คเกจต้อนรับที่คาสิโน

ไม่เป็นการละเมิดหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของคาสิโนเพื่อความพึงพอใจของฝ่ายจัดการคาสิโน
โบนัสแพ็คเกจต้อนรับจะถูกเครดิตโดยอัตโนมัติหลังจากการฝากเงินที่มีสิทธิ์ในแต่ละครั้ง ผู้เล่นอาจเลือกที่จะไม่รับโบนัสแพ็คเกจ

ต้อนรับหลังจากทำการฝากเงินครั้งแรกและรับโบนัสการฝากครั้งแรกเท่านั้น
สำหรับผู้เล่นโครนาสวีเดน (SEK) และโครนนอร์เวย์ (NOK) ข้อกำหนดคุณสมบัติและจำนวนโบนัสจะถูกคูณด้วย 10

หากผู้เล่นทำการถอนเงินก่อนที่จะได้รับโบนัสแพ็คเกจต้อนรับ โบนัสนั้นจะถือเป็นโมฆะ
หากในขณะที่เล่นที่คาสิโนนี้ ผู้เล่นได้รับเงินรางวัลรวมที่ฝ่ายบริหารของคาสิโนเห็นว่าสมควรได้รับการเผยแพร่ ผู้เล่นจะต้องตกลงที่จะพร้อมสำหรับเหตุการณ์ใดๆ ที่มีลักษณะเช่นนี้ที่คาสิโนจัดให้ คาสิโนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เล่นตลอดเวลา

แม้ว่าคาสิโนจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายให้เรา แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อและนามสกุลของผู้เล่น (เช่น Sarah H.) ในการประกาศของ Casino เกี่ยวกับผลการส่งเสริมการขาย
ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของฝ่ายจัดการคาสิโนจะถือว่าสมบูรณ์และสิ้นสุด การเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มของคาสิโน

ภายใต้ระบบโบนัส ClearPlay โบนัสทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเล่นผ่านก่อนที่จะโอนไปยังยอดเงินสดของผู้เล่น คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบโบนัส ClearPlay ฉบับสมบูรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการหมุนฟรี

ข้อเสนอนี้มีให้ที่ All Slots Casino ตามคำเชิญเท่านั้น และไม่สามารถโอนไปยังบุคคลที่สามได้
ฟรีสปินจะสามารถใช้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากการฝากเงินครั้งแรกของผู้เล่นที่มีสิทธิ์ที่ All Slots Casino
ในการใช้ฟรีสปิน ผู้เล่นจะต้องเปิดเกมที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มเล่น

การจ่ายเงินที่ชนะในขณะที่เล่นฟรีสปินจะถูกโอนไปยังยอดโบนัสของผู้เล่น
เครดิตโบนัสที่ไม่ได้เล่นภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับจะถือว่าหมดอายุและจะถูกลบออก
ภายใต้ระบบโบนัส ClearPlay โบนัสทั้งหมดจะต้องผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำในการเล่นผ่านก่อนที่จะสามารถถอนออกได้ คลิก ที่

นี่เพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบโบนัส ClearPlay ฉบับสมบูรณ์
การตัดสินของคาสิโนถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการโต้ตอบใดๆ
โปรโมชั่นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของคาสิโน

All Slots ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของ Jackpot Factory Jackpot Factory คือกลุ่มของคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในโลกสามแห่ง คาสิโนแต่ละแห่งมีสไตล์และรสชาติและบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่ทั้งหมดนั้นผูกพันกันด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อมาตรฐานความเป็นเลิศสูงสุดและด้วยเป้าหมายร่วมกันในการมอบ ประสบการณ์ การเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ ที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้า

คาสิโนของโรงงานแจ็คพอต
เหล่านี้คือคาสิโนที่สร้าง Jackpot Factory:

คาสิโนสล็อตทั้งหมด
ตามชื่อที่แนะนำ สล็อตคือความพิเศษของ All Slots อันที่จริง สล็อตทั้งหมดมักจะได้รับการยอมรับว่าเป็นคาสิโนสล็อตอันดับ 1 บนเว็บสำหรับสล็อต 3 รีลที่ดีที่สุด สล็อต 5 รีล สล็อตโปรเกรสซีฟ สล็อตมัลติสปิน สล็อตผู้เล่นหลายคน สล็อตแบรนด์ และผู้เล่นหลายคน การแข่งขันสล็อตออนไลน์

คาสิโน Wild Jack
แบล็คแจ็คเป็นจุดเด่นของบ้านที่ไวลด์แจ็ค ด้วยเกมแบล็คแจ็คออนไลน์แบบมือเดียว หลายมือ ดีลเลอร์สด และโปรเกรสซีฟแจ็คพอตออนไลน์ที่หลากหลาย และด้วยเว็บไซต์ที่มีสีสันซึ่งเต็มไปด้วยข้อเท็จจริงและข้อมูลแบล็คแจ็คที่น่าสนใจ Wild Jack จึงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่ 1 ใน 21

คาสิโนแจ็คพอตทั้งหมด
Jackpots Casinoทั้งหมดมีทุกอย่าง มีเกมทั้งหมดตั้งแต่สล็อตแมชชีนไปจนถึงเกมยอดนิยมอย่างแบล็คแจ็ค ไปจนถึง เกมคาสิโนออนไลน์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่น่าตื่นเต้นอย่างไฮโล มันมีโบนัสและโปรโมชั่นที่ยอดเยี่ยม การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ตัวเลือกการธนาคารที่ยอดเยี่ยม และความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม มันมี Viper, เล่นทันทีและแพลตฟอร์มเกมมือถือ และแน่นอนว่ามีแจ็คพอตที่ยอดเยี่ยม: แจ็กพอตหลายล้านดอลลาร์เพื่อแจกให้กับผู้เล่นที่โชคดีเช่นคุณ

ฟัง Casinomeister
Casinomeister เป็นเสียงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์ เป็นอิสระอย่างดุเดือด ซื่อสัตย์โดยสิ้นเชิง และมีความรู้อย่างยิ่งในทุกด้านของอุตสาหกรรม คำพูดของ Casinomeister ได้รับการรับฟังและให้ความเคารพจากผู้ประกอบการคาสิโนและผู้เล่นเหมือนกัน และนี่คือสิ่งที่ Casinomeister ได้กล่าวไว้ในขณะที่มอบรางวัล Meister Award สาขา Best Casino Group ให้กับโรงงานแจ็คพอต:

“โรงงานแจ็คพอตได้พิสูจน์แล้วว่ามันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นกลุ่มคาสิโนที่โดดเด่นเป็นปีที่สองติดต่อกัน [พวกเขาได้] นำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมในเชิงบวกอย่างแท้จริงให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พวกเขาตอบสนองและเปิดกว้างต่อความคิด ปัญหา และข้อร้องเรียนของผู้เล่น อยู่บนบอลเสมอและทุ่มเทเพื่อให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ทุกคน”

และนั่นคือแจ็คพอตแฟคทอรีโดยสังเขป: จับต้องได้เสมอและนำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมในเชิงบวกอย่างแท้จริงให้กับลูกค้าของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง