Royal Online V2 เว็บ Royal Online เว็บ Royal GClub เกมส์ Royal Online

Royal Online V2 เว็บ Royal Online เว็บ Royal GClub เกมส์ Royal Online เกมส์ Royal Online V2 เว็บรอยัล เว็บรอยัลคาสิโน Royal V2 Royal Online Casino รอยัลคาสิโนออนไลน์ เล่น Royal Online เล่น Royal Online V2 เซนต์. หลุยส์ , 15 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ –คณะกรรมการของ Centene Corporation (NYSE: CNC ) ได้ออกแถลงการณ์ดังต่อไปนี้:

คณะกรรมการ Centene ยอมรับการลาออกของLeslie V. Norwalk, Esq ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการ คณะกรรมการชื่นชมการมีส่วนร่วมของเลสลี่ที่มีต่อบริษัทและบริการของเธอ

คณะกรรมการยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลที่สำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 5 คน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล การตรวจสอบ และค่าตอบแทน การแยกบทบาทประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ การแต่งตั้งใหม่ นำกรรมการอิสระและการดำเนินการตามอายุเกษียณของคณะกรรมการบังคับ

คณะกรรมการทั้งหมดรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสนับสนุน Sarah London CEO คนใหม่ของบริษัทและทีมผู้นำที่มีประสบการณ์สูงและมีประสิทธิภาพของเธอ ซึ่งทุกคนมุ่งเน้นที่การดำเนินกลยุทธ์การสร้างมูลค่าของบริษัท

เกี่ยวกับ เซ็นทีน คอร์ปอเรชั่น
Centene Corporation บริษัทที่ติดอันดับ Fortune 25 เป็นองค์กรด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำที่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น บริษัทใช้แนวทางในระดับท้องถิ่น – กับแบรนด์ท้องถิ่นและทีมงานในท้องถิ่น – เพื่อให้บริการแบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ มีคุณภาพสูง และคุ้มค่าแก่โครงการด้านการดูแลสุขภาพเชิงพาณิชย์และสนับสนุนโดยรัฐบาล โดยมุ่งเน้นไปที่บุคคลที่ไม่มีประกันและไม่มีประกัน Centene นำเสนอผลิตภัณฑ์ราคาไม่แพงและมีคุณภาพสูงแก่บุคคลเกือบ 1 ใน 15 ทั่วประเทศ รวมถึงสมาชิก Medicaid และ Medicare (รวมถึง Medicare Prescription Drug Plans) ตลอดจนบุคคลและครอบครัวที่ให้บริการโดย Health Insurance Marketplace โปรแกรม TRICARE และบุคคลใน สิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์ บริษัทยังให้บริการตลาดต่างประเทศหลายแห่ง, และทำสัญญากับองค์กรด้านสุขภาพและการค้าอื่น ๆ เพื่อให้บริการพิเศษที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นที่การรักษาบุคคลทั้งหมด Centene มุ่งเน้นไปที่การเติบโตในระยะยาวและการสร้างมูลค่าตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ระบบ และความสามารถของตน เพื่อให้สามารถให้บริการสมาชิก ผู้ให้บริการ ชุมชนท้องถิ่น และพันธมิตรของรัฐบาลได้ดียิ่งขึ้น

Centene ใช้เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงข้อมูลที่อาจถือเป็นสาระสำคัญต่อนักลงทุน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Centene มีการโพสต์เป็นประจำ และสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของCentene https://investors.centene.com/

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อความทั้งหมด นอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในปัจจุบันหรือในอดีต ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามักใช้คำต่างๆ เช่น “เชื่อ” “คาดการณ์” “วางแผน” “คาดหวัง” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “แสวงหา” “เป้าหมาย” “เป้าหมาย” โดยไม่จำกัดเพียงข้อความดังกล่าว “อาจ” “จะ” “จะ” “อาจ” “ควร” “สามารถ” “ดำเนินต่อไป” และคำหรือสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายกัน (และในเชิงลบของสิ่งนั้น) Centene (บริษัท ของเรา หรือเรา) ตั้งใจให้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวครอบคลุมโดยบทบัญญัติด้านความปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 และเราจะรวมคำชี้แจงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดท่าเรือปลอดภัยเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแถลงการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคตหรือผลการดำเนินงานทางการเงินของเรา โอกาสทางการตลาด กลยุทธ์การสร้างมูลค่า การแข่งขัน กิจกรรมที่คาดหวังในการซื้อกิจการที่เสร็จสมบูรณ์และในอนาคต รวมถึงข้อความเกี่ยวกับผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการ Magellan Health ที่เพิ่งเสร็จสิ้นของเรา ( การได้มาซึ่งมาเจลลัน) การได้มาและการจำหน่ายไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต การลงทุน และความเพียงพอของทรัพยากรเงินสดที่มีอยู่ของเรา ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สะท้อนมุมมองปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานและการประเมินจำนวนมากที่เราจัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากประสบการณ์และการรับรู้ถึงแนวโน้มในอดีต เงื่อนไขปัจจุบัน กลยุทธ์ทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนาในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เราเชื่อว่าเหมาะสม โดยธรรมชาติ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบ การแข่งขัน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิด ผลลัพธ์ที่แท้จริงของอุตสาหกรรม ระดับของกิจกรรม ประสิทธิภาพหรือความสำเร็จจะแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอนาคต ระดับของกิจกรรม ประสิทธิภาพหรือความสำเร็จที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และการสันนิษฐาน แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อ้างอิงจากข้อมูลที่เรามีอยู่ ณ วันที่ในที่นี้ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น หลังจากวันที่ในที่นี้ คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ อย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ การประมาณการ หรือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอื่นๆ เนื่องจากปัจจัย ตัวแปร และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความสามารถของเรา เพื่อคาดการณ์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการจัดการผลประโยชน์ด้านสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินสำรองอื่น ๆ รวมถึงความผันผวนของอัตราการใช้ทางการแพทย์อันเนื่องมาจากผลกระทบของ COVID-19 ความเสี่ยงจากการเลือกตั้งกรรมการใหม่ การเปลี่ยนแปลงในผู้บริหารระดับสูงและความสามารถในการรักษาบุคลากรหลักไว้ อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนหรือส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของเราในการดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินที่คาดหวังของบริษัทที่ควบรวมกิจการภายหลังการเข้าซื้อกิจการมาเจลลันเสร็จสิ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ความเป็นไปได้ที่การทำงานร่วมกันที่คาดหวังและการสร้างมูลค่าจากการซื้อกิจการมาเจลลันหรือการซื้อกิจการ WellCare (หรือธุรกิจที่ได้มาอื่นๆ) จะไม่เกิดขึ้นจริง หรือจะไม่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาที่คาดหวังตามลำดับ ความเสี่ยงที่ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นจากการผนวกรวม Magellan Acquisition หรือการรวม Magellan Health จะยากขึ้นหรือใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันจากการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ ที่เราอาจประกาศหรือดำเนินการให้เสร็จสิ้นเป็นครั้งคราว การหยุดชะงักจากการควบรวมกิจการของ Magellan Acquisition หรือจากการควบรวม WellCare Acquisition หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันจากการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ ที่เราอาจประกาศหรือดำเนินการให้เสร็จสิ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ทำให้การรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติงานทำได้ยากขึ้น การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหนี้ของเรา; การแข่งขัน; สมาชิกภาพและรายได้ลดลงหรือมีแนวโน้มที่ไม่คาดคิด การเปลี่ยนแปลงในแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพ เทคโนโลยีใหม่ และความก้าวหน้าทางการแพทย์ ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือตลาด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีเงินได้หรือโครงการด้านการดูแลสุขภาพของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้ป่วยและการดูแลราคาไม่แพง และพระราชบัญญัติการกระทบยอดด้านการดูแลสุขภาพและการศึกษา (เรียกรวมกันว่า ACA) และข้อบังคับใดๆ ที่ตราขึ้นตามนั้นซึ่งอาจ เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการเมือง การบริหารใหม่ หรือการพิจารณาคดี การปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือการลดการชำระเงินอื่นๆ หรือความล่าช้าโดยผู้จ่ายเงินของรัฐบาล และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจของรัฐบาลของเรา ความสามารถของเราในการตั้งราคาสินค้าอย่างเพียงพอ เรื่องภาษี ภัยพิบัติหรือโรคระบาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้นสัญญาที่คาดไว้ การเปลี่ยนแปลงสัญญาผู้ให้บริการ รัฐ สหพันธรัฐ สัญญาต่างประเทศและอื่นๆ และระยะเวลาในการอนุมัติสัญญาตามกฎระเบียบ การหมดอายุ, การระงับ, หรือการยุติสัญญาของเรากับรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลของรัฐ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Medicaid, Medicare, TRICARE หรือลูกค้ารายอื่นๆ) ความยากลำบากในการคาดการณ์เวลาหรือผลลัพธ์ของการดำเนินการทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของเราในการแก้ไขข้อเรียกร้องและ/หรือข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นโดยรัฐที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในอดีต รวมถึงที่ Envolve Pharmacy Solutions, Inc. ( Envolve) ในฐานะที่เป็นผู้จัดการผลประโยชน์ร้านขายยา (PBM) ในเครือของเรา ภายในประมาณการสำรองที่เราได้บันทึกไว้และอยู่ในเงื่อนไขที่ยอมรับได้อื่น ๆ หรือทั้งหมด หรือไม่ว่าจะมีการเรียกร้อง การทบทวน หรือการสอบสวนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ PBM ของเราหรือไม่ก็ตาม รัฐบาลกลางหรือผู้ฟ้องคดีผู้ถือหุ้น หรือการสอบสวนของรัฐบาล เวลาและขอบเขตของผลประโยชน์จากการริเริ่มสร้างมูลค่าเชิงกลยุทธ์ รวมถึงความเป็นไปได้ที่ความคิดริเริ่มเหล่านี้จะไม่ประสบความสำเร็จหรือจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดไว้ ความท้าทายในการรับรางวัลสัญญาของเรา การโจมตีทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลอื่น ๆ การใช้เวลาและทรัพยากรของฝ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยินยอมหรือการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล รัฐบาล หรือบุคคลที่สาม หรือการอนุมัติการเข้าซื้อกิจการ การเปลี่ยนแปลงวันที่ปิดที่คาดไว้ ราคาซื้อโดยประมาณ และการเพิ่มสำหรับการได้มา; ความเสี่ยงที่ธุรกิจที่ได้มาจะไม่สามารถบูรณาการได้สำเร็จ ข้อจำกัดและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหนี้ของเรา; ความสามารถของเราในการรักษาหรือบรรลุการปรับปรุงในการจัดระดับดาวของ Centers for Medicare และ Medicaid Services (CMS) และรักษาหรือบรรลุการปรับปรุงในคะแนนคุณภาพอื่นๆ ในแต่ละกรณีที่อาจส่งผลต่อรายได้และการเติบโตในอนาคต ความพร้อมของการจัดหาเงินกู้และตราสารทุนตามเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับเรา เงินเฟ้อ; ความผันผวนของค่าเงินต่างประเทศและความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่กล่าวถึงในรายงานที่ Centene ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายการปัจจัยสำคัญนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เราหารือเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างครบถ้วนมากขึ้น รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของเรา ในการยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) รวมถึงรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10- เค, รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K เนื่องจากปัจจัยและความเสี่ยงที่สำคัญเหล่านี้ เราจึงไม่สามารถให้การรับรองเกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคตของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของเราในการรักษาระดับพรีเมี่ยมที่เพียงพอ หรือความสามารถของเราในการควบคุมค่ารักษาพยาบาลและการขายในอนาคต ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร

แหล่งข่าว: Centene Corporationการจัดหาวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน – รายงานการจัดหาและข่าวกรองเกี่ยวกับแนวโน้มราคา การวิเคราะห์การใช้จ่าย และการเติบโต| ขอบการใช้จ่ายนิวยอร์ก , 15 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — SpendEdge มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในจำนวนรายงานและฐานลูกค้า โดยบริษัทกว่า 200 แห่งของ Forbes 2,000 แห่งพึ่งพาข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้ของเรา

รายงานการวิจัยตลาดล่าสุดของ SpendEdge ประมาณการว่าวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนจะเติบโตที่CAGR 10.37%ภายในปี 2569 ราคาจะเพิ่มขึ้น 5% -6%ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์และซัพพลายเออร์จะมีอำนาจต่อรองปานกลางในตลาดนี้รายงานนี้นำเสนอการศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับการสังเคราะห์ และการสรุปข้อมูลจากหลายแหล่ง

www.spendedge.com/report/construction-sustainable-materials-sourcing-and-
procurement-intelligence-report

ประเด็นสำคัญที่ครอบคลุมในรายงานนี้:

ฉันมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมหรือไม่
ฉันควรใช้ KPI ใดในการประเมินซัพพลายเออร์ที่ดำรงตำแหน่งอยู่
เกณฑ์การคัดเลือกซัพพลายเออร์ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน
อะไรคือสิ่งสำคัญในหมวดวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนในแง่ของ SLA และ RFx
แนวทางเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดเป้าหมายในการจัดหาวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนจะช่วยให้ผู้ซื้อมีโอกาสมากมาย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีข่าวกรองที่นำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน ผู้ซื้อก็ได้ผลลัพธ์ในแนวทางการทำธุรกรรมตามหมวดหมู่ รายงานอธิบายวัตถุประสงค์การจัดการหมวดหมู่หลักที่ควรเป็นฐานสำหรับกลยุทธ์การจัดหา ซึ่งรวมถึง:

การเติบโตระดับแนวหน้า
ความสามารถในการปรับขนาดของอินพุต
ความคิดริเริ่มสีเขียว
หมวดหมู่นวัตกรรม
การหาเหตุผลเข้าข้างตนเองฐานอุปทาน
การคาดการณ์ความต้องการและการกำกับดูแล
ลดการซื้อเฉพาะกิจ
การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่แตกต่างกัน
ประหยัดค่าใช้จ่าย
การรักษาลูกค้า
การลด TCO
การประกันอุปทาน
ขอรายงานตัวอย่างฟรีเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ขายดีที่สุดของเราฟรี:

เรซินสังเคราะห์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ :เรซินสังเคราะห์จะเติบโตที่ CAGR 5.09%ระหว่างปี 2564-2568 รายงานนี้ประเมินซัพพลายเออร์โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การประเมินมาตรการด้านความปลอดภัย และความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

รายงานการจัดหาและจัดซื้อ ถุงพลาสติกและซอง :ถุงพลาสติกและซองราคาจะเพิ่มขึ้น 3%-5%ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ และซัพพลายเออร์จะมีอำนาจต่อรองปานกลางในตลาดนี้

สีย้อมและสี- รายงานข่าวกรองการจัดหาและการจัดซื้อ :รายงานนี้ประเมินซัพพลายเออร์โดยพิจารณาจากความสามารถในการประมวลผล สถานะทางภูมิศาสตร์ การมีอยู่ของกระบวนการผลิตที่เป็นเอกสารและระบบการควบคุมคุณภาพ และความสามารถในการผลิตและกลุ่มผลิตภัณฑ์
รายงานนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดการหมวดหมู่วัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนของคุณ

ขอตัวอย่างฟรีสำหรับคำตอบโดยละเอียดเกี่ยวกับ :

วัตถุประสงค์ในการจัดหาเชิงกลยุทธ์ กิจกรรม และตัวขับเคลื่อนสำหรับหมวดวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนของฉันควรเป็นอย่างไร
ฉันสามารถดึงคันโยกการเจรจาใดเพื่อประหยัดต้นทุนได้?
อะไรคือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน ฉันควรส่งเสริมในห่วงโซ่อุปทานของฉัน
สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร
เจาะลึกตลาด
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับราคาหมวดหมู่
โอกาสในการประหยัดต้นทุน
ปฏิบัติที่ดีที่สุด
หมวดหมู่ ระบบนิเวศ
, 15 ม.ค. 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII ) ผู้ให้บริการชั้นนำด้าน Global Leadership Consulting and On-Demand Talent Solutions ได้คัดเลือกผู้บริหารและหุ้นส่วนสองรายในยุโรปในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2565

« ลูกค้าที่ร่วมรายการ dans la recherche de dirigeants นักแสดง et agiles, ความสามารถจาก s’orienter dans le paysage économique dynamique d’aujourd’hui, est plus important que jamais, a déclaré Claire Skinner, directrice régionale pour l ‘ Europe La riche expérience de Marnix, Patrik et Richard permettra à nos ลูกค้าของอดีต des équipes de ทิศทางประสิทธิภาพ »

Marnix Boorsma กลับ มาร่วมงาน Heidrick & Struggles ในตำแหน่ง Director ใน สำนักงาน Amsterdamด้วยประสบการณ์กว่า 24 ปีในภาคอุตสาหกรรม เขาทำงานมาเป็นเวลานานในด้านการจัดการการเงิน การร่วมทุน และการพัฒนาก่อนหน้านั้นนาย Boorsma เป็นผู้บริหารในภาคพลังงานและเป็นหุ้นส่วนในสำนักงานบัญชีขนาดใหญ่

Patrik Hammar รายการ Heidrick & Struggles เป็นหุ้นส่วนที่ดูแล สำนักงานใน สตอกโฮล์มเขาเชี่ยวชาญด้านบทบาทผู้บริหารระดับสูง การจัดหาคณะกรรมการ และบริการให้คำปรึกษาด้านความเป็นผู้นำอื่นๆ ก่อนหน้านั้นคุณฮัมมาร์เป็นผู้จัดการบริการทางการเงินและภาคส่วนอื่นๆ ที่บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอีกแห่งหนึ่งและผู้นำ

Richard Ker กลับ มาเข้าร่วมงาน Heidrick & Struggles เป็นหุ้นส่วนในสำนักงานในลอนดอน มีประสบการณ์ 20 ปีในการค้นหาผู้บริหารอย่างแข็งแกร่งMr. Ker ทำ การ กับลูกค้า ใหญ่ ที่ลงทุน และ เจ้าของทรัพย์สิน และร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียแปซิฟิก ก่อนหน้านั้น คุณเคอร์เคยทำงานให้กับบริษัทค้นหาผู้บริหารระดับนานาชาติอีกแห่งหนึ่ง และบริษัทค้นหาที่เชี่ยวชาญด้านการเงิน

À ข้อเสนอของ Heidrick & Struggles
Heidrick & Struggles (แนสแด็ก: HSII ) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้าน Leadership Consulting and Talent Solutions ที่ตอบสนองความต้องการผู้มีความสามารถระดับสูงและคำแนะนำจากองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในฐานะที่ปรึกษาด้านความไว้วางใจความเป็นผู้นำ เราร่วมมือกับลูกค้าเพื่อ พัฒนาเกี่ยวกับบริษัท ผสมผสานบริการและข้อเสนอของเราใน Executive Search, Diversity Inclusion, Assessment และ President development, องค์กรและการพัฒนาทีม, การสร้างวัฒนธรรม และ Talent Solutions อิสระ และตามความต้องการHeidrick & Struggles เป็นผู้บุกเบิกการค้นหาผู้บริหารเมื่อ 65 ปีที่แล้ววันนี้® www.heidrick.com
กลยุทธ์การจัดการหมวดหมู่
ตัวเปิดใช้งานการจัดการหมวดหมู่
การคัดเลือกซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ภายใต้ความคุ้มครอง
ข้อมูลเชิงลึกของตลาดสหรัฐ
ขอบเขตหมวดหมู่
ภาคผนวก
เกี่ยวกับ SpendEdge:

SpendEdge เป็นหนึ่งในบริษัทข่าวกรองด้านการตลาดการจัดซื้อจัดจ้างชั้นนำของโลก เป็นเวลากว่า 17 ปีแล้วที่เราให้บริการลูกค้ามากกว่า 200 ราย ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 จำนวน 55 แห่งในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยโซลูชันการจัดหาและจัดซื้อที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันGATO INVESTOR NEWS: ROSEN บริษัทกฎหมายว่าด้วยสิทธิของนักลงทุนชั้นนำ ส่งเสริมนักลงทุน Gatos Silver, Inc. ที่ขาดทุนเกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อรับคำปรึกษาก่อนถึงเส้นตายสำคัญในการดำเหตุผล: Rosen Law Firm ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายเพื่อสิทธิผู้ลงทุนระดับโลก เตือนผู้ซื้อหลักทรัพย์ของ Gatos Silver, Inc. (NYSE: GATO ): (a) ตามและ/หรือตรวจสอบย้อนกลับได้กับคำชี้แจงการจดทะเบียนที่ออกโดยเกี่ยวข้องกับสาธารณะครั้งแรกของบริษัท การเสนอขาย (“IPO” หรือ “การเสนอขาย”) ดำเนินการในหรือประมาณ วัน ที่28 ตุลาคม 2020 และ/หรือ (b) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2020ถึง25 มกราคม 2022รวม (“ระยะเวลาเรียน”) ของวันที่สำคัญของ25 เมษายน 2022 นำเส้นตาย ของโจทก์นำ

ว่าอย่างไร : หากคุณซื้อหลักทรัพย์ Gatos Silver ในช่วงระยะเวลาของชั้นเรียน คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมกระเป๋าหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านการจัดการค่าธรรมเนียมฉุกเฉิน

สิ่งที่ต้องทำต่อไป:หากต้องการเข้าร่วมคลาส Gatos Silver ให้ไปที่https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=3100หรือโทรหาPhillip Kim, Esq. โทรฟรีที่ 866-767-3653 หรืออีเมลpkim@rosenlegal.comหรือcase@rosenlegal.comสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในชั้นเรียน มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้ว หากคุณต้องการทำหน้าที่เป็นโจทก์หลัก คุณต้องย้ายศาลไม่เกิน วัน ที่25 เมษายน 2022 โจทก์นำคือตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามของสมาชิกกลุ่มอื่นในการชี้นำการดำเนินคดี

ทำไมจึงควรเป็นดอกกุหลาบ:เราสนับสนุนให้นักลงทุนเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติพร้อมประวัติความสำเร็จในบทบาทความเป็นผู้นำ บ่อยครั้ง บริษัทที่ออกประกาศไม่มีประสบการณ์ ทรัพยากร หรือการรับรู้ที่มีความหมายเทียบเท่ากัน บริษัทเหล่านี้หลายแห่งไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มหลักทรัพย์ แต่เป็นเพียงพ่อค้าคนกลางที่อ้างอิงลูกค้าหรือหุ้นส่วนกับสำนักงานกฎหมายที่ดำเนินคดีในคดีนี้จริงๆจงฉลาดในการเลือกที่ปรึกษา สำนักงานกฎหมาย Rosen เป็นตัวแทนของนักลงทุนทั่วโลก โดยเน้นการปฏิบัติในการดำเนินการกลุ่มหลักทรัพย์และการดำเนินคดีเกี่ยวกับอนุพันธ์ของผู้ถือหุ้น Rosen Law Firm บรรลุข้อตกลงดำเนินคดีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดกับบริษัทจีน Rosen Law Firm อยู่ในอันดับที่ 1 โดย ISS Securities Class Action Services สำหรับจำนวนการระงับคดีในหมวดหลักทรัพย์ในปี 2560 บริษัทได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 4 ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2013 และได้กู้คืนหลายร้อยล้านดอลลาร์สำหรับนักลงทุน ในปี 2019 เพียงปีเดียว บริษัทได้เงินกว่า438 ล้านดอลลาร์สำหรับนักลงทุน ในปี 2020 ลอเรนซ์ โรเซนหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งได้รับการเสนอชื่อโดย law360 ให้เป็นไททันของบาร์โจทก์ ทนายความของบริษัทหลายคนได้รับการยอมรับจาก Lawdragon และ Super Lawyers

รายละเอียดของคดี:ตามคำฟ้อง จำเลยไม่เปิดเผยต่อนักลงทุนว่า: (1) รายงานทางเทคนิคสำหรับเหมืองหลักของ Gatos Silver ซึ่งเป็นเงินฝากของ Cerro Los Gatos มีข้อผิดพลาดบางประการ (2) เหนือสิ่งอื่นใด ปริมาณสำรองแร่ได้รับการประเมินสูงเกินไปถึง 50%; และ (3) อันเป็นผลมาจากการกล่าวข้างต้น ข้อความเชิงบวกของจำเลยเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน และโอกาสของ Gatos Silver ทำให้เข้าใจผิดอย่างมีนัยสำคัญและ/หรือขาดพื้นฐานที่สมเหตุสมผล เมื่อรายละเอียดที่แท้จริงเข้าสู่ตลาด คดีความอ้างว่านักลงทุนได้รับความเสียหาย

หากต้องการเข้าร่วมคลาส Gatos Silver โปรดไปที่https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=3100หรือโทรหาPhillip Kim, Esq โทรฟรีที่ 866-767-3653 หรืออีเมลpkim@rosenlegal.comหรือcase@rosenlegal.comสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในชั้นเรียน

ไม่มีชั้นเรียนใดได้รับการรับรอง จนกว่าชั้นเรียนจะได้รับการรับรอง คุณจะไม่ได้รับการแนะนำจากที่ปรึกษาเว้นแต่คุณจะเก็บไว้ ท่านสามารถเลือกที่ปรึกษาที่ท่านต้องการได้ คุณอาจยังคงเป็นสมาชิกชั้นเรียนที่ขาดเรียนและไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในตอนนี้ ความสามารถของนักลงทุนในการมีส่วนร่วมในการกู้คืนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับทำหน้าที่เป็นโจทก์นำ

ติดตามเราสำหรับการปรับปรุงบน LinkedIn:เนินคดีกลุ่มหลักทรัพย์ – GATOซีอาน ประเทศจีน วัน ที่ 15 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP (“EUBG” หรือ “บริษัท”) (OTCBB: EUBG ) บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำหรับงบการเงิน ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 .

Mr. Guolin Tao ซีอีโอของ Entrepreneur Universe Bright Group ให้ความเห็นว่า ” ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2564 มีการพบเชื้อโควิด-19 เดลต้ารูปแบบใหม่ในเมืองต่างๆ ของ จีน ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดอีกครั้ง ดังนั้นจึงเพิ่มความเสี่ยงและอาจมีการหยุดชะงักเพิ่มเติม ให้กับธุรกิจ ดังนั้น บริการให้คำปรึกษาบางอย่างของเราจึงถูกระงับตั้งแต่เดือนเมษายน 2021ถึงสิงหาคม 2021เรากลับมาดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาเหล่านี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021เพื่อรักษาบริการที่หลากหลายสำหรับลูกค้าของเรา”

“ณวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ยังคงเป็นแบบไดนามิก และความท้าทายในระยะสั้นทั่วทั้งเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ แม้ว่าขณะนี้มีการกระจายและบริหารวัคซีนในหลายส่วนของโลก แต่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วและอาจยังคงปรากฏให้เห็นซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถแพร่เชื้อได้มากขึ้น เรายังคงปฏิบัติตามข้อจำกัดของรัฐบาลและการค้า และทำงานเพื่อลดผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อพนักงาน ลูกค้า ชุมชน สภาพคล่อง และฐานะการเงินของเรา ขอบเขตที่การระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะขึ้นอยู่กับปัจจัยการพัฒนาหลายอย่างที่บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ระยะเวลาและขอบเขตของการระบาดใหญ่ ภาครัฐ ธุรกิจ และบุคคล การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ในอนาคต และการพัฒนาอื่นๆ ของการระบาดของ COVID-19” นายเต๋ากล่าวเสริม

ผลประกอบการทางการเงินปี 2564:

ปี 2564

2020

รายได้

$

5,637,396

$

9,187,023

ต้นทุนของรายได้

(1,827,082)

(661,462)

กำไรขั้นต้น

3,810,314

8,525,561

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(253,958)

(188,900)

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร

(1,668,432)

(935,302)

รวมรายได้อื่นสุทธิ

187,392

71,556

รายได้ก่อนภาษีเงินได้

2,075,316

7,472,915

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(988,916)

(2,504,845)

รายได้สุทธิ

$

1,086,400

$

4,968,070

รายได้และต้นทุนของรายได้: ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564เราสร้างรายได้$5,637,396เทียบกับ9,187,023 ดอลลาร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020ซึ่งลดลง$3,549,627หรือ 38.6% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้ที่ลดลงอันเนื่องมาจากไวรัสเดลต้าในประเทศจีนเพิ่มความเสี่ยงโดยธรรมชาติของธุรกิจและการปรับทรัพยากรของเราให้มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ KOL Training Related Services ซึ่งส่งผลให้มีการระงับบริการให้คำปรึกษาบางอย่างตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนสิงหาคม , 2021 เพื่อรักษาบริการที่หลากหลายสำหรับลูกค้าของเรา

ต้นทุนของรายได้อยู่ที่1,827,082 ดอลลาร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564เทียบกับ661,462 ดอลลาร์สำหรับปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2020 ต้นทุนของรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564เพิ่มขึ้นเนื่องจากเราเริ่มบริการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมดิจิทัลในระหว่างปีและมีค่าธรรมเนียมตัวแทน579,959 ดอลลาร์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยตรง391,125 ดอลลาร์สำหรับบริการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020ต้นทุนของรายได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานสำหรับบริการให้คำปรึกษาของเราค่าใช้จ่าย ในการขาย : ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564เรา มีค่าใช้จ่ายในการขาย 253,958 เหรียญเทียบกับ188,900 เหรียญสหรัฐฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563ซึ่งเพิ่มขึ้น65,058 เหรียญสหรัฐฯหรือ 34.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนพนักงานที่เพิ่มขึ้นในการทำการตลาด KOL Training Related Services สำหรับปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร : ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564เรา มี ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร 1,668,432 ดอลลาร์ เทียบกับ935,302 ดอลลาร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563เพิ่มขึ้น733,130 ดอลลาร์หรือ 78.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารของเราประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน และค่าที่ปรึกษาเป็นหลัก

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021เรามีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ Royal Online V2 และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาจำนวน$346,664 , $270,400และ$226,807ตามลำดับ เพื่อช่วยให้เราปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020เรามีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าที่ปรึกษา$204,942 , $100,808และ$77,176ตามลำดับ เนื่องจากเราได้ว่าจ้างทนายความและที่ปรึกษาของบริษัทใหม่ในระหว่างปี

นอกจากนี้ เรายังทำประกันสังคม$124,386สำหรับปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2021 เกิดขึ้น เพียง$4,911สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020เนื่องจากรัฐบาล PRC ได้ละเว้นภาระผูกพันของนายจ้างเกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคมตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อแบ่งเบาภาระขององค์กรที่เกิดจาก COVID-19 ในปี 2020 และบริษัทย่อยใน PRC ของเราล้มเหลวในการฝากเงิน เงินสมทบกองทุนที่อยู่อาศัยเพียงพอสำหรับปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2563

รายได้อื่นทั้งหมดสุทธิ : ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564เราสร้างรายได้อื่นสุทธิ187,392 ดอลลาร์เทียบกับ71,556 ดอลลาร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563เพิ่มขึ้น115,836 ดอลลาร์หรือ 161.9% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้อื่นของเราส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยธนาคาร ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้จิปาถะ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ : ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564เรามีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้988,916 ดอลลาร์เทียบกับ2,504,845 ดอลลาร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563ซึ่งลดลง1,515,929 ดอลลาร์หรือ 60.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ที่เก็บในประเทศจีนและฮ่องกง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของเราประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน$767,877และ$221,039ตามลำดับ เทียบกับ$1,952,840และ$552,005สำหรับปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2020 การลดลงของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรที่ลดลงซึ่งเกิดจากการปรับทรัพยากรของเราให้มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของ KOL

รายได้สุทธิ : จากผลข้างต้น เราสร้างรายได้สุทธิ1,086,400 ดอลลาร์และ4,968,070 ดอลลาร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564และ 2563 ตามลำดับ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: ณวันที่ 31 ธันวาคม 2564บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด อยู่ที่ 7,649,129 ดอลลาร์เทียบกับ3,846,470 ดอลลาร์ณ วัน ที่31 ธันวาคม 2563

เกี่ยวกับ ENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP

ENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลที่มีการดำเนินงานหลักในประเทศจีนโดยให้บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดแก่บริษัทที่เริ่มต้นในจีน บริษัทให้บริการให้คำปรึกษา จัดหาและการตลาด ธุรกิจประสานงานการฝึกอบรม KOL และบริการฝึกอบรม KOL ในประเทศจีนผ่านบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือในฮ่องกง บริษัทในเครือในสาธารณรัฐประชาชนจีนให้บริการที่มุ่งเชื่อมต่อธุรกิจต่างๆ กับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์มบริการแบบบูรณาการมุ่งเน้นไปที่การตลาดเชิงกลยุทธ์และการให้คำปรึกษา ภารกิจของบริษัทคือการช่วยบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทขนาดเล็ก และแนะนำผู้ก่อตั้งบริษัทเหล่านี้ในการใช้แผนการให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลของบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท กรุณาเยี่ยมชม: http://www.eubggroup.com/